Autobus Warszawa

W skrócie

Wi?ksza grupa do przewiezienia ?

Nasz autobus pi?trowy zabierze do 73 osób!

 
Autokar pi?trowy MAN - 71 miejsc

           MAN Berkhof

 

 Pi?trowy autokar turystyczny marki MAN. W komfortowych warunkach przewieziemy nim do 68 osób, udost?pniaj?c ka?dej z nich wygodne miejsce do spania oraz ogromn? przestrze? na nogi - 70 cm.
Wyposa?enie turystyczne firmy Berkhof zapewnia wygod? podró?owania na niespotykanym poziomie. Do dyspozycji pasa?erów jest lodówka, kuchenka mikofalowa, gor?ca woda oraz toaleta z umywalk?.
 ABS, ASR, podwójna, blokowana tylna o? to gwarancja stabilno?ci i bezpiecze?stwa w ka?dych warunkach drogowych.
W upalne dni przyjemny ch?ód zapewni wydajna klimatyzacja, zim? natomiast ?aden z pasa?erów nie zmar?nie dzi?ki podwójnym szybom, które skutecznie utrzymaj? ciep?o wytworzone przez uk?ad ogrzewania.
 Pilot, przewodnik czy opiekun grupy, dzi?ki zainstalowanej na górym pok?adzie kamerze, b?dzie mia? zapawnion? mo?liwo?? nadzoru nad wszystkimi pasa?erami.
 Baga?nikPrzedzia? baga?owy oraz dodatkowy zewn?trzny baga?nik pomieszcz? baga?e wszystkich podró?nych, za? zamykane lotnicze schowki na baga? podr?czny gwarantuj? bezpiecze?stwo przewo?enia drobniejszych przedmiotów.
 

http://www.ed-travel.pl, Wykonanie strony: Mirosław Wilczek, tel. 0-505-149-982

zamówienia publiczne