Autobus Warszawa

W skrócie

W eksploatowanym przez nas autobusie pi?trowym marki MAN zastosowano rozwi?zania techniczne, dzi?ki którym jest on bezpieczniejszy od klasycznego autobusu. Podwójna tylna o?, ABS, ASR, blokada tylnego mostu w po??czeniu z wieloletnim do?wiadczeniem naszych kierowców gwarantuj? bezpiecze?stwo na najwy?szym poziomie.
 

Sonda

Ile osób potrzebujesz przewie?? ?
 
Autokar Warszawa, Olsztyn

Autokar Warszawa, autobus Olsztyn

Przewozy autokarowe na terenie ca?ej Polski.

Obs?ugujemy wyjazdy firmowe, wycieczki szkolne, pielgrzymki, imprezy kulturalne i sportowe oraz uroczysto?ci rodzinne. Swoje us?ugi oferujemy równie? biurom podró?y.
Nasza kadra to do?wiadczeni, kulturalni kierowcy z wieloletnim sta?em w prowadzeniu autobusów.
Posiadamy wszelkie niezb?dne licencje i uprawnienia do przewozu osób w transporcie krajowym.
Najkorzystniejsze ceny jeste?my w stanie zaoferowa? dla przewozów z woj. mazowieckiego i warmi?sko-mazurskiego.
Zobacz jak wygl?daj? i jak s? wyposa?one nasze autokary. Skorzystaj z naszych us?ug.
 

http://www.ed-travel.pl, Wykonanie strony: Mirosław Wilczek, tel. 0-505-149-982

zamówienia publiczne